Горивни камери на пелети

Пелетната камина  е проектирана  и произведена съгласно последните съвременни концепции за отопление с биомасата, щадящи в максимална степен  околната среда. Осигурява уют и топлина при минимално време за обслужване. Горивният процес протича напълно автоматизирано, без да има нужда от непрекъснат надзор и  презареждане. Управлението  на горивния процес се извършва с помощта на вградена микроприцесорна система кореспондираща през цялото време с потребителя посредством голям LSD дисплей на български език.  Камината консумира минимално количество електроенергия около 50 вата на час. Разполага с вграден седмичен програматор с въжможност за до 2 цикъла на палене и гасене на ден, вграден датчик за стайна температура, вграден датчик за следене температурата на водата и възможност за управление на две помпи /за отопление и БГВ/  Всичко това заедно със сравнително високата калоричност на пелетите – приблизително 5 kw за килограм, удобните за пренасяне опаковки по 15 кг. и минимални количества вредни газове отделяни при горенето правят пелетна камина «Ива» предпочитания избор за отопление.